ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 4 RELAY

Điều khiển từ xa 4 hoặc 8 relay hoạt động độc lập, kích bằng điện áp 5v-12v. Tầm thu phát từ 10m-50m.