Mạch Định Thì 8 Kênh

Gồm có 8 relay.
Có thể lập trình thời gian chờ, thời gian đóng cho từng relay.
Có thể giới hạn số relay.
Điện áp sử dụng: 220VAC
Dòng tối đa cho mỗi relay: 5A
Nếu cần thiết kế mạch điện tử theo nhu cầu riêng, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi